Privacyverklaring

Holland Fit B.V. (hierna te noemen Holland Fit) hanteert voor het gebruik van en de toegang tot haar internetsite www.fitpas.nl, de onderstaande voorwaarden en afspraken. Deze zijn van toepassing op alle beschikbaar gestelde applicaties. Het gebruik van de applicaties betekent aanvaarding van deze proclaimer.

Bij de samenstelling van de applicaties wordt zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet (meer) correct is. Holland Fit is niet aansprakelijk voor de eventuele indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze applicaties. Wel nemen wij verantwoordelijkheid bij directe schade door gebruik van de applicaties inclusief de gehanteerde betaalsystemen.

Holland Fit werkt volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter bescherming van persoonlijke gegevens. Wij gebruiken gegevens om het gebruik van de applicaties zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Holland Fit hanteert de volgende werkwijze en richtlijnen:

Persoonsgegevens

Holland Fit verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via uw werkgever. De persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de werkgever. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Organisatie
 • Betalingsgegevens
 • Gebruik op het online platform

Via ‘Mijn profiel’ kun je jouw persoonlijke gegevens aanpassen of verwijderen.

Doeleinden

Holland Fit verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Gebruik en toegang tot het online vitaliteitsplatform;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het versturen van acties via een nieuwsbrief;
 • Uitvoering van acties of prijsvragen;
 • Respons en gebruik op het platform.

Derden

In het kader van haar dienstverlening wisselt Holland Fit persoonsgegevens uit. Denk daarbij aan diensten van derden, zoals de IT-leverancier van het online platform. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Holland Fit vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens. Daarom heeft Holland Fit passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden bewaard op een Secure Server wanneer een gebruiker een account aanmaakt.

Uw rechten

Met het aanmaken van een account wordt toestemming gegeven voor het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar service@hollandfit.nl. Het account wordt dan verwijderd.

Wij informeren over speciale aanbiedingen en acties, o.a. in de vorm van een nieuwsbrief. Als een gebruiker hier niet langer prijs op stelt, kan deze zich uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar service@hollandfit.nl.

Cookies en gebruik

Om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek gebruiken wij cookies. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat zij geen cookies ontvangen.

Gegevens over gebruik delen wij alleen geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau met de verstrekkende organisatie. Op gebruikersniveau verstrekken wij alleen informatie ten behoeve van de financiële afwikkeling.

Boekingen via applicaties van Holland Fit zijn persoonlijk en daarmee bindend. Bij gesignaleerd en aantoonbaar misbruik worden passende maatregelen getroffen.

De gebruiker bepaalt zelf of de inhoud van de site geschikt is. Holland Fit en haar partners hebben de inhoud van deze site niet samengesteld met de intentie om elke bezoeker van volledige informatie te voorzien.

Alle rechten voorbehouden.